landing page یا صفحه فرود چیست و باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

landing page برای هر وب سایتی یک ضرورت محسوب می شود، زیرا بستری را فراهم می کند که به شکلی هدفمند درصد بازدیدکنندگان از هدف مورد نظر را افزایش می دهد. وظیفه صفحه فرود این است که بازدیدکنندگان را نسبت به اینکه «دقیقاً چه کاری می خواهند انجام دهند و چرا باید این کار را انجام دهند» آگاه سازد